| naslovnica | metodologija | novosti | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | sponzori | linkovi | kontakt |

zadnja promjena: 17.01.2013.

 

rezultati GEM istraživanja po godinama:

CEPOR

copyright © GEM Hrvatska
design & maintenance
studio:at

 

 

Sažetak rezultata istraživanja vođenih u okviru GEM projekta 1999, 2000, i 2001. godine su slijedeći:

Razina poduzetničke aktivnosti mjerena brojem poduzetnika na svakih 100 stanovnika u nekoj zemlji je značajno različita u pojedinim zemljama: npr. u Singapuru i Japanu na svakih 100 stanovnika dolazi 5 poduzetnika; u Meksiku na svakih 100 stanovnika dolazi čak 18 poduzetnika.

Korelacija razine poduzetničke aktivnosti sa indikatorima nacionalne ekonomske aktivnosti je umjerena i sugerira da je jedna trećina ekonomskog rasta posljedica poduzetničke aktivnosti.

Zemlje u kojima su zabilježene visoke razine poduzetničke aktivnosti značajno se razlikuju nizom nacionalnih faktora od ostalih zemalja što govori u prilog značaja definiranja pravih uvjeta za razvijanje poduzetničkih aktivnosti.

Kakav je indeks poduzetničke aktivnosti Hrvatske?

Prema indeksu poduzetničke aktivnosti (Total Entrepreneurial Activity Index – TEA) koji pokazuje postotak odraslog stanovništva od 18 do 64 godine starosti aktivno angažiranih u pokretanju poslovnog pothvata ili u upravljanju/posjedovanju poduzeća ne starijeg od 42 mjeseca, Hrvatska se nalazi na 31. mjestu od 37 zemalja uključenih u GEM 2002 projekt. Možemo procijeniti da je u 2002. godini u Hrvatskoj bilo oko 98.000 takvih poduzetnika.

Tablica 2
Indeksi poduzetničke aktivnosti s obzirom na izabrane kriterije

TEA indeks (poduzetnici na 100 odraslih, starosti od 18 do 64 godine)

Spol

žene

1.58

muškarci

5.12

 

Dob

18 do 24

3.78

25 do 34

5.54

35 do 44

3.04

45 do 54

2.72

55 do 64

1.58

 

Prihod domaćinstva

Gornja trećina

7.0

Srednja trećina

2.89

Donja trećina

1.58

 

Imaju potrebno znanje, vještine i iskustvo za nove poslovne aktivnosti

da

7.83

ne

0.61

 

Osobno poznaju nekoga tko je osnovao poduzeće u zadnje 2 godine

da

6.10

ne

1.53

 

Očekuju dobre poslovne prilike u narednih 6 mjeseci

da

9.02

ne

2.29

 

Strah od neuspjeha bi ih spriječio za nove poslovne aktivnosti

da

2.59

ne

4.10

Izvor: GEM Hrvatska 2002

Motiviranost za poduzetništvo

Motiviranost za poduzetništvo (poslovna prilika ili nužnost) u Hrvatskoj pokazuje lošiji odnos nego što je to prosjek za svih 37 zemalja u projektu:

TEA opći                                            3.36, rang 30, sve zemlje 6.88

TEA zbog nužnosti                            0.85, rang 21, sve zemlje 1.69

TEA zbog poslovne prilike               1.97, rang 32, sve zemlje 4.83

Razlika između poduzetnika zbog nužnosti ili zbog hvatanje poslovne prilike je važna, jer je istraživanjem potvrđeno da su poduzetnici zbog vlastitog izbora optimističniji u planiranju razvoja poslovnog pothvata od onih koji su to postali silom prilike. 

Muškarci poduzetniji od žena?

Iako su u  svim zemljama muškarci aktivniji u poduzetništvu od žena, razlike među državama su vrlo velike. Dok je na Tajlandu odnos gotovo ujednačen, u Japanu je pet puta više muškaraca poduzetnički aktivno od žena. Prosjek za sve 37 zemlje je 1.8 x više muškaraca nego žena u poduzetništvu. U Hrvatskoj je tri puta više muškaraca-poduzetnika od žena. Jedino prisila bavljenja poduzetništvom te razlike smanjuje: među onima koji su zbog nužnosti postali poduzetnicima, manje su razlike između muškaraca i žena nego što je to prosjek, a značajnije manje u usporedbi s poduzetnicima koji su to postali zbog vlastitog izbora.

I starost igra ulogu

U stvaranju novih poduzeća najaktivniji su ljudi između 25 i 34 godine starosti:

Slika 3: TEA indeks prema spolu i dobi

Izvor: GEM Hrvatska 2002

Poduzetnici koji su to postali iz nužnosti u prosjeku su stariji od poduzetnika koji to postaju vlastitim izborom.

Znanje i iskustvo, upornost, “dobro oko” za poduzetničke prilike važni su za poduzetničko djelovanje

Iako se  indeksi poduzetničke aktivnosti razlikuju zbog dobi i spola, ta obilježja su manje značajna u objašnjavanju razlika nego što se misli. Posebno, razlike zbog spola nisu statistički značajne.  Sklonost ka poduzetničkom ponašanju se  mnogo bolje objašnjava drugim faktorima, kao što su znanje i iskustvo za pokretanje poslovnog pothvata, prepoznavanje poslovne prilike, druženje s poduzetnicima. Velike su razlike u TEA indeksu između onih koji se druže s poduzetnicima i onih koji ne poznaju nijednog poduzetnika (6.10 vs. 1.53); između onih koji očekuju dobru poslovnu priliku u narednih 6 mjeseci i onih koji to ne vide (9.02 vs. 2.29), onih koji imaju znanje i iskustvo za nove poslovne aktivnosti i onih koji to nemaju (7.83 vs. 0.61). Oni koji poslovni neuspjeh neće doživjeti kao kraj poduzetničke karijere češće su poduzetnici od onih koji će poslovni promašaj smatrati “krajem svijeta” (4.10 vs. 2.59).

Obrazovne institucije, istraživanja, vlada – kakva je njihova uloga u razvoju poduzetništva u Hrvatskoj?

GEM projekt koristi mišljenje eksperata za procjenu uloge obrazovanja, istraživanja, vladinih politika i programa na razvoj poduzetništva u pojedinoj zemlji. Od eksperata se tražilo da rangiraju tri najznačajnije komponente snage i slabosti za razvoj poduzetništva. Dobiven rang u Hrvatskoj je sličan rangu koji je utvrđen za sve 37 zemlje u projektu, ali je kvaliteta pojedinog elementa značajno različito ocjenjena u pojedinim zemljama:

Rang važnosti za poduzetništvo:

kulturne i društvene norme

vladine politike

obrazovanje


Kulturne i društvene norme

Država

Ocjena

SAD

4.52

Tajvan

4.08

Hong Kong

4.04

Izrael

3.91

Island

3.68

Novi Zeland

3.11

Irska

3.06

Kina

3.05

Koreja

3.04

Australija

2.98

Tajland

2.98

Nizozemska

2.76

Singapur

2.72

Velika Britanija

2.65

Južnoafrička Republika

2.64

Mađarska

2.63

Meksiko

2.63

Finska

2.62

Njemačka

2.61

Indija

2.58

Švicarska

2.57

Argentina

2.56

Brazil

2.54

Čile

2.48

Norveška

2.44

Belgija

2.42

Španjolska

2.28

Slovenija

2.22

Hrvatska

2.20

Japan

2.08

Danska

2.02

Francuska

2.01

Švedska

1.88

Izvor: GEM 2002

 

Prosječne ocjene ukazuju na zanimljiv fenomen, koji je bio na izvjestan način i pokretač GEM projekta. Najrazvijenije zemlje svijeta (G-7 zemlje) željele su dobiti odgovor zašto su SAD “poduzetničkija” zemlja od drugih. Jedan od odgovora je da Amerikanci češće od drugih prihvaćaju pokretanje vlastitog malog pothvata kao poslovnu karijeru: 91% odraslih Amerikanaca kažu da bi podržali ili jako podržavali svoju kćerku ili sina ukoliko bi željeli pokrenuti vlastiti mali posao. [1]

Prosječna ocjena vladinih politika je viša od ocjena vladinih programa za poticanje poduzetništva, što otvara raspravu o efikasnosti pojedinih programa:

Vladine politike u sferi reguliranja poduzetničkog djelovanja

Država

Ocjena

Hong Kong

4.33

Singapur

3.91

Island

3.34

SAD

3.17

Francuska

3.13

Irska

3.09

Finska

2.85

Švicarska

2.84

Tajvan

2.81

Novi Zeland

2.79

Kina

2.78

Španjolska

2.73

Čile

2.67

Velika Britanija

2.58

Tajland

2.55

Nizozemska

2.42

Koreja

2.39

Australija

2.24

Danska

2.12

Njemačka

2.09

Indija

2.09

Norveška

2.04

Južnoafrička Republika

1.98

Kanada

1.97

Švedska

1.89

Mađarska

1.88

Meksiko

1.87

Hrvatska

1.81

Slovenija

1.81

Japan

1.7

Izrael

1.67

Belgija

1.63

Brazil

1.5

Argentina

1.36

Vladini programi za poticanje poduzetništva

Država

Ocjena

Irska

3.43

Njemačka

3.4

Singapur

3.4

Kanada

3.35

Tajvan

3.27

Finska

3.24

Francuska

3.03

Danska

3.03

SAD

2.99

Novi Zeland

2.85

Nizozemska

2.83

Hong Kong

2.74

Švicarska

2.72

Norveška

2.72

Španjolska

2.64

Izrael

2.63

Velika Britanija

2.6

Brazil

2.55

Kina

2.5

Island

2.48

Švedska

2.46

Australija

2.42

Koreja

2.4

Meksiko

2.38

Mađarska

2.34

Indija

2.33

Tajland

2.31

Slovenija

2.25

Čile

2.22

Belgija

2.15

Japan

2.15

Hrvatska

2.11

Južnoafrička Republika

2.02

Argentina

1.61

Izvor: GEM 2002

Iako je obrazovanje potvrđeno kao utjecajan faktor o kojem ovisi razina poduzetničkog kapaciteta neke zemlje, ocjene upozoravaju na potrebu značajnih promjena, posebno u primarnom i sekundarnom obrazovanju:

Obrazovanje
(primarno i sekundarno)

Država

Ocjena

Kanada

2.72

SAD

2.66

Novi Zeland

2.29

Australija

2.28

Singapur

2.23

Mađarska

2.21

Nizozemska

2.18

Irska

2.14

Slovenija

2.14

Velika Britanija

2.05

Argentina

2.05

Hong Kong

2.04

Danska

2.03

Meksiko

2.02

Tajvan

2.02

Izrael

2.01

Island

1.99

Španjolska

1.94

Švedska

1.93

Finska

1.92

Čile

1.9

Njemačka

1.88

Tajland

1.84

Koreja

1.84

Belgija

1.83

Norveška

1.82

Kina

1.82

Južnoafrička Republika

1.8

Švicarska

1.78

Brazil

1.76

Hrvatska

1.63

Indija

1.5

Francuska

1.48

Japan

1.34

Obrazovanje
(tercijarno)

Država

Ocjena

SAD

3.89

Kanada

3.59

Čile

3.4

Belgija

3.27

Švicarska

3.21

Singapur

3.13

Hong Kong

3.11

Južnoafrička Republika

3.1

Slovenija

3.04

Argentina

3.03

Izrael

3.03

Meksiko

2.99

Mađarska

2.97

Nizozemska

2.96

Tajvan

2.95

Francuska

2.93

Indija

2.89

Irska

2.86

Španjolska

2.77

Finska

2.76

Švedska

2.74

Island

2.74

Novi Zeland

2.69

Njemačka

2.65

Australija

2.65

Brazil

2.64

Velika Britanija

2.61

Danska

2.48

Tajland

2.48

Norveška

2.41

Koreja

2.34

Japan

2.04

Hrvatska

2.01

Kina

2

Izvor: GEM 2002[1] Dennis, J.W. (1997): The Public Reviews Small Business, NFIB Education Foundation, Washington, DC