| naslovnica | metodologija | novosti | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | sponzori | linkovi | kontakt |

zadnja promjena: 17.01.2013.

 

rezultati GEM istraživanja po godinama:

CEPOR

copyright © GEM Hrvatska
design & maintenance
studio:at

 

15.12.2012.

Što Hrvatsku čini (ne)poduzetničkom zemljom?
GEM Hrvatska rezultati 2002 - 2011
14. prosinac 2012.

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva - CEPOR u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta prezentirao je rezultate Global Entrepreneurship Monitora (GEM) za Hrvatsku 2002 – 2011.

Prezentaciju rezultata su vodili pomoćnik ministra poduzetništva i obrta Stjepan Koraj i profesorica Slavica Singer, voditeljica projekta.
GEM je najveće međunarodno istraživanje poduzetničke aktivnosti, pokrenuto 1999. godine od strane deset najrazvijenijih zemalja. Od tada je broj uključenih zemalja narastao na 54 u 2011. godini, čime je obuhvaćeno 79% svjetskog bruto domaćeg proizvoda.
Hrvatska se uključila u istraživanje u 2002. godini.

GEM istraživanje prati poduzetničku aktivnost na individualnoj razini i poduzetničku okolinu kroz faze poduzetničkog ponašanja (od prepoznavanja poslovnih prilika, preko namjera, do pokretanja i rasta poslovnog pothvata, te izlaska iz poduzetničke aktivnosti) i kroz obilježja poduzetničkog ponašanja (kompetencije, strah od promašaja, društveni status). Od 2011. godine prati se i poduzetnička aktivnost zaposlenika. Poduzetnička okolina se promatra kroz dimenzije pristupa financijskim sredstvima, vladine politike i programe, obrazovanje, transfer istraživanja i razvoja, profesionalnu i stručnu podršku poduzetništvu, fizičku infrastrukturu, društvene i kulturološke norme, odnos prema rastućim poduzećima, odnos prema ženama u poduzetničkoj aktivnosti. Zbog takvih informacija na godišnjoj razini, GEM istraživanje je postalo nezaobilazni izvor informacija nositeljima politika na nacionalnoj razini i brojnim međunarodnim institucijama u oblikovanju politika, programa i instrumenata kojima interveniraju u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline.

Hrvatska po svim pokazateljima poduzetničke aktivnosti zaostaje za zemljama čijoj razvojnoj skupini pripada (gospodarstva čiji rast se temelji na efikasnosti): manji broj ljudi uočava poslovnu priliku, veći broj ljudi ima strah od poslovnog promašaja, motivacija za ulazak u poduzetnički pothvat je u većoj mjeri obilježena pothvatima iz nužde, što sve dovodi do niskog doprinosa stvaranju nove vrijednosti i novog zapošljavanja. Najveće ograničenje u stvaranju stimulirajuće poduzetničke okoline je nepostojanje djelotvorne vladine politike prema pojednostavljenju regulatorne okoline, a sve ostale komponente poduzetničke okoline djeluju više ograničavajuće nego stimulirajuće (osim dinamičnosti domaćeg tržišta i kvalitete fizičke infrastrukture - prometne i telekomunikacijske).

GEM istraživanje vodi i koordinira GEM konzorcij sa London Business School, Velika Britanija i Babson College, Sjedinjene Američke Države. Nositelji GEM istraživanja u Hrvatskoj su CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku.

Ovdje možete pogledati prezentaciju prof.dr.sc. Singer
(.pdf format, 900KB)

 

24.05.2006.

Hrvatska na 19. mjestu po poduzetničkoj aktivnosti od 35 zemalja uključenih u Global Entrepreneurship Monitor

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva - CEPOR u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva prezentirao je rezultate Global Entrepreneurship Monitora (GEM) za Hrvatsku.

Prezentaciju rezultata vodili su profesorica Slavica Singer, voditeljica projekta i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić.

U 2005. godini Hrvatska je sudjelovala po četvrti put u Global Entrepreneurship Monitoru, najvećem svjetskom istraživanju poduzetništva. Uključivanjem u ovaj veliki međunarodni projekt, Hrvatska je dobila neprocjenjivu mogućnost procjenjivanja djelotvornosti politika, programa i aktivnosti različitih institucija i asocijacija koje se bave izgradnjom poduzetničkog kapaciteta.

Od 2002. kada smo po prvi put bili uključeni u GEM istraživanje, do ove studije Što Hrvatsku čini poduzetničkom zemljom? kojom se prezentiraju rezultati sudjelovanja Hrvatske u GEM istraživanju od 2002-2005. godine Hrvatska je napravila veliki pomak: sa 32. mjesta (od 37 zemalja) u 2002. godine na 19. mjesto (od 35. zemalja) u 2005. godini.

Mjereno TEA indeksom  (Total Entrepreneurial Activity) kojim se utvrđuje postotak ljudi čija je poduzetnička aktivnost kraća od 42 mjeseca u populaciji odraslih stanovnika, Hrvatska je u 2005. godini postigla TEA 6,11%. To znači da je u 2005. godini na svakih 16 odraslih osoba (iz radnog kontingenta) jedna osoba poduzetnički aktivna, dok je u 2002. godini taj odnos bio jedna poduzetnički aktivna osoba na 30 odraslih osoba.

Međutim, TEA Nužnost (oni koji su to učinili jer ih je situacija na to natjerala) je veći od TEA Prilike (oni koji su u poduzetničku aktivnost ušli svojom voljom zbog prepoznate poslovne prilike).

Broj malih poduzeća s potencijalom rasta se povećava, regionalne reazlike se smanjuju, jaz između poduzetničke aktivnosti muškaraca i žena  povećao se na 3,79 u korist muškaraca, kvaliteta financijske potpore slabi; sve su to neka od otkrića ovog istraživanja.

Preporuke koje donosi ova studija, koristit će i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u kreiranju politika, programa i instrumenata za razvoj poduzetničke okoline.

Preporuke GEM istraživanja za Hrvatsku su:

  • razviti tržište kapitala  (neformalni investitori, fondovi rizičnog kapitala, garancijski fondovi, mikrokreditiranje)
  • razviti vladine politike u području regulatornog okvira, obrazovanja, transfera istraživanja i znanja
  • razviti kvalitetne usluge za poduzetnike, posebno one koji imaju potencijal i želju za rastom
  • jačati poduzetničku kulturu (obrazovanje, mediji)
  • jačati učešća žena u poduzetničkim aktivnostima
Global Entrepreneurship Monitor -GEM

GEM  projekt je međunarodno istraživanje, inicirano 1998. godine, a u koje je svake godine uključeno 40-tak zemalja. Republika Hrvatska je 2002. godine postala sudionikom tog velikog istraživanja.
Glavni je cilj GEM-a  praćenje i razvijanje indikatora kojima se mjeri poduzetnička aktivnost. GEM istraživanje svake godine rezultira objavljivanjem indikatora ukupne poduzetničke aktivnosti i kvalitete poduzetničke okoline, u obliku izvještaja globalnih rezultata (svih uključenih zemalja), te izvještajem analize nacionalne poduzetničke aktivnosti svake pojedine zemlje uključene u istraživanje.
GEM indikatori dobivaju se na temelju reprezentativnog stratificiranog uzorka odrasle populacije i omogućavaju definiranje benchmarka za Hrvatsku i njenu relativnu poziciju prema drugim zemljama. Sastavni dio studije su i preporuke za definiranje politika za razvoj poduzetništva i malih i srednjih poduzeća.
GEM istraživanje vodi i koordinira GEM konzorcij sa London Business School, Velika Britanija  i Babson College, Sjedinjene Američke Države.
Nositelji hrvatskog GEM istraživanja  su CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, Trg J.F.Kenedya 7, Zagreb i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Lj.Gaja 7, Osijek pod vodstvom prof.dr.sc. Slavice Singer.
Uključivanje Hrvatske u GEM istraživanje omogućili su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Institut Ovoreno društvo – Hrvatska. U 2005/2006. GEM sufinancira i USAID kroz projekt CroNGO koji provodi Academy for Educational Development.

U ožujku, 2003. godine CEPOR je objavio studiju rezultata GEM 2002: Što Hrvatsku čini (ne) poduzetničkom zemljom?, a sveobuhvatna studija GEM 2002 – 2005: Što Hrvatsku čini poduzetničkom zemljom? objavljena je u svibnju 2006. godine.

Ovdje možete pogledati prezentaciju prof.dr.sc. Slavice Singer
(pdf format, 357 KB)

 

 

12.03.2003.

ZAGREB - Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo i Centar za politiku razvoja malih poduzeća – CEPOR, organiziraju raspravu i prezentaciju konačnih rezultata za Hrvatsku, međunarodnog projekta GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR.
Prezentacija rezultata projekta održat će se u srijedu, 12. ožujka 2003. godine u 10.00 sati, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2.

Prezentaciju rezultata projekta vodit će:

Dr. Miljenko Leppee, pomoćnik ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Prof. dr. Slavica Singer, direktorica CEPOR-a i voditeljica nacionalnog tima za Hrvatsku
gosp. Miodrag Šajatović, glavni urednik Poslovnog tjednika
gosp. Velimir Šonje, predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen Mirovinskog fonda

04.12.2002.

ZAGREB - Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo i CEPOR - Centar za politiku razvoja malih poduzeća održalo je 4. prosinca 2002. u prostorijama Ekonomskog instituta prezentaciju preliminarnih rezultata međunarodnog istraživačkog projekta GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM).

Global Entrepreneurship Monitor je istraživački program koji izrađuje godišnju procjenu nacionalne razine poduzetničke aktivnosti. Program je započeo 1999. godine s 10 zemalja, da bi danas u njemu sudjelovalo 37 zemalja i po prvi put Hrvatska. Program vodi London Business School iz Velike Britanije i Babson College iz Sjedinjenih Američkih Država. Ključni cilj projekta je ispitati povezanost ekonomskog razvoja zemlje i razine poduzetničke aktivnosti, korištenjem posebno definiranog modela.

Prezentaciju preliminarnih rezultata za Hrvatsku vodili su: dr. Miljenko Leppee, pomoćnik ministra za obrt, malo i srednje poduzetništvo i prof. dr. Slavica Singer, direktorica CEPOR-a i voditeljica nacionalnog tima za Hrvatsku