| naslovnica | metodologija | novosti | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | sponzori | linkovi | kontakt |

zadnja promjena: 17.01.2013.

 

rezultati GEM istraživanja po godinama:

CEPOR

copyright © GEM Hrvatska
design & maintenance
studio:at

 

 

Što istražuje Global Enterpreneurship Monitor - GEM?

· razlike između zemalja u pogledu poduzetničkih kapaciteta i dinamike
· procese pomoću kojih poduzetništvo doprinosi ekonomskom razvitku
· nacionalne i institucionalne uvjete koji sektor poduzetništva čine vitalnim dijelom društva
· potencijalne smjernice za formiranje politika poticanja poduzetničkih aktivnosti i oživotvorenja
poduzetničkih ideja u realnu poslovnu praksu.
· odnos između broja poduzetničkih prilika i broja pojedinaca koji iskorištavaju takve prilike.

Ukupni ciljevi Global Entrepreneurship Monitora [GEM] su:

· istraživanje razlika u poduzetničkoj aktivnosti između zemalja sudionica
· procjena doprinosa poduzetničkog sektora ukupnom nacionalnom rastu i razvitku
· vrednovanje utjecaja nacionalnih uvjeta funkcioniranja na poduzetničku aktivnost.

Praktični cilj ovog istraživanja je dobiti odgovor na dva temeljna pitanja. Prvo, kako poduzetnička aktivnost doprinosi nacionalnom i međunarodnom prosperitetu? Drugo, što vlade mogu učiniti u cilju unapređenja razine poduzetničke dinamike i poduzetništvom vođenog rasta? Naglasak je, pri tome, na identificiranju uloge poduzetništva, kao komplementa velikim poduzećima u ostvarenju ukupnog ekonomskog rasta.

Projekt je vrlo opsežan, a sastoji se od prikupljanja i analiziranja podataka iz 4 različita izvora:

1. Anketiranje 2000 odraslih osoba u Hrvatskoj

Prva grupa podataka su podaci prikupljeni anketiranjem javnog mnijenja na uzorku od 2000 osoba u svakoj pojedinoj zemlji koja je sudionik ovog projekta posredstvom standardiziranih anketnih listića.

2. Interview sa 36 nacionalnih eksperata za poduzetništvo

Druga grupa podataka predstavlja podatke dobivene od grupe eksperata identificiranih u svakoj zemlji sudionici projekta posredstvom polustrukturiranih interviewa. Eksperti se izabiru između medijski ili profesionalno eksponiranih predstavnika financijskog sektora, ulagača, vladinih djelatnika, uglednih poduzetnika i profesora.

3. Standardizirani upitnik koji ispunjavaju nacionalni eksperti

Treća grupa podataka dobivena je od iste grupe eksperata koji nakon interviewa popunjavaju standardizirani anketni upitnik. Cilj je dobiti informaciju o percepciji stručnjaka iz jednog ili više poduzetničkih područja ili drugih aspekata poduzetništva.

4. Širok spektar standardiziranih nacionalnih indikatora

Četvrta grupa podataka generirana je iz javno dostupnih izvora podataka u vezi sa indikatorima ukupnih uvjeta odvijanja poduzetničkih aktivnosti kao što su Global Competitiveness Report, OECD, UNESCO, World Bank, ILO, itd.).